© Cynthia Grow 2019

  • Black Instagram Icon

Napoleon Bonaparte to Josephine Beauharnais, Paris, December 1795