© Cynthia Grow 2020

  • Instagram Social Icon

Napoleon Bonaparte to Josephine Beauharnais, Paris, December 1795